Awwwards
SunCity EnergoProjekt

Projekat SUN CITY je najnoviji projekat kompanije Energogroup d.o.o., koja ponovo, u svojstvu generalnog izvođača radova, gradi stambeno-poslovni kompleks prepoznatljivog kvaliteta.

Zemljište na kome se zida objekat je u privatnoj svojini SUN CITY d.o.o, a naknada za građevinsko zemljište je unapred plaćena na ukupnu kvadraturu poslovno stambenog objekta utvrđenog Građevinskom dozvolom, uz obezbeđeno projektno finansiranje od strane UniCredit Bank, što garantuje kupcima stanova da će se u kupljenu nekretninu useliti u predviđenom roku bez ikakvih potencijalnih dodatnih troškova.

Energogroup d.o.o. je vodeća inžinjersko građevinska kompanija na tržištu Balkana koja je do sada uspešno izvela oko 950.000 m2 poslovnog i stambenog prostora po sistemu “Ključ u ruke”.

Sa svojih 50 inženjera u Srbiji i jos 150 u regionu, tokom poslednjih 10 godina uspešno je izvela 140 projekata ukupne vrednosti veće od 450 miliona evra, uključujući tržne centre, hotele, fabrike, stambene i poslovne zgrade.

Merin - Asset Management

Ekskluzivni zastupnik prodaje - Merin Asset Management

Merin Asset Management d.o.o. je kompanija koja se bavi upravljanjem velikih projekata u oblasti nekretnina pružajući integrisanu poslovnu platformu za investitora u postupku pribavljanja lokacije, građevinske dozvole, finansijsko pravnog konsaltinga, obezbeđivanja najboljih rešenja u funkciji Projekta, predlaganja arhitektonskih rešenja u cilju adekvatnog iskorišćavanja stambenog i poslovnog prostora u kvalitetu prilagođenom potrebama modernog društva i kupaca, kao i pravne usluge kupcima stanova uz potencijalno obezbeđenje stambenih kredita od strane renomiranih banaka.

Merin Asset Management d.o.o. kompletnu uslugu pruža u skladu sa RICS standardom, standardom prestižnog Britanskog kraljevskog instituta ovlašćenih procenitelja.